Fort Boyard

Halfweg tussen de eilanden Aix en Oléron Staat het Ford-Boyard. Dit gebouw werd opgetrokken ter bescherming van het eiland Aix en de haven van Rochefort. ​Het project voor dit gebouw dateert van de zeventiende eeuw . Sedert 1666, wanneer Colbert het Arsenaal van Rochefort beeindigde.waren er plannen om deze zone beter te beschermen . Frankrijk kwam juist uit de  zevenjarige oorlog met Engeland . De bescherming van de kusten was primordiaal. Maar door de grote technische problemen werd het idée dikwijls verworpen.

Het zal nog tot in begin van de negentiende eeuw duren voor het project terug naar boven komt. Genie- en marineofficieren overhandigden een rapport aan Napoleon-Bonaparte. Hierin wordt aangeraden om op een rotsachtige zavelbank een groot stenen schip te bouwen. In 1804 wordt er met de werken gestart maar men krijgt te kampen met grote moeilijkheden. De rotsachtige bodem die inzakt, grote stormen en daarbij de aanwezigheid van de vijand (de Engelsen) ziet men zich verplicht de werf te sluiten. In 1809 wordt er terug gestart, ditmaal op basis van een kleinere constructie maar de werken zullen terug stilgelegd worden.

Dertig jaar later onder de heerschappij van Louis-Philippe is er weer een heropleving van de spanning met Engeland. In 1848 wordt het voetstuk afgewerkt. De bouw van het fort zelf zal uiteindelijk meer dan 10 jaar duren. In 1866 wordt eindelijk de stenen ring op drie hoogtelijnen opgetrokken maar overmaat van ramp, tegenover de vooruitgang van de artillerie is hij niet bestand. Op het einde van het tweede empire wordt het gebruikt als militair gevang . In het begin van de twintigste eeuw wordt het niet meer gebruikt en valt ten prooi aan plunderaars.

In 1950 wordt het ingeschreven op de bijkomende inventaris van historische monumenten. Eerst aangekocht door een partikulier ,wordt het uiteindelijk de eigendom van de Conseil Général van de Charente -Maritime. Het wordt helemaal gerestaureerd in al zijn glorie ,alvorens het kader te worden van een zeer bekend televisiespel.

Vos avis...