kerken

Het religieus patrimonium is zeer rijk te Marennes-Oléron. Iedere gemeente bezit een kerk. Verschillende onder hen zijn ook geklasseerde historische-monumenten.

L'íle d'Oléron telt verschillende Romaanse kerken van eerste kategorie. De kerk van Saint-Georges-d'Oléron werd gebouwd van de elfde tot de twaalfde eeuw . Zodoende is dit gebouw één van de oudste op het eiland. In de loop der tijden werden er natuurlijk verschillende verbouwingen  uitgevoerd. Van de primitieve kerk is alleen het schip en het westelijk portaal
overgebleven . In 1568 werd ze vernield door de hugenoten. Zij werd gerestaureerd en vergroot in de  zeventiende eeuw. Vandaag is het een prachtig gebouw, de voorgevel is waarlijk zeer mooi.

De kerk van Saint- Denis d'Oléron werd in de twaalfde eeuw gebouwd onder Aliénor d'Aquitaine, het was toen een versterkt gebouw . De kerk kende dan ook een troebele en levendige geschiedenis. Ook deze kerk bezit een prachtige zuilengevel,  een mooi portaal en geometrische tekeningen.

L’église de Saint-Pierre de Sales de Marennes fut elle fondée en 1047. Reconstruite au XIVe et XVe siècle, elle héberge un somptueux clocher gothique haut de 85 mètres. Au sommet de ce clocher se trouve une terrasse qui offre De kerk van Saint-Pierre de Sales de Marennes werd gesticht in 1047. Zij werd heropgebouwd van de veertiende tot de vijftiende eeuw. Deze kerk bezit een gotische klokketoren die 85 meter hoog is. Boven aan deze toren is er een terras,van daaruit heeft men een enig zicht op heel  de "Bassin van Marennes".

In de gemeente Saint-Sornin staat  de kerk van Saint-Saturnin. Het is een juweeltje van de romaanse kunst . Zij werd opgetrokken op de grondvesten van een klooster in de twaalfde eeuw .Zij  werd verschillende malen getroffen gedurende de godsdienstoorlogen . De klokketoren en het koor werden heropgebouwd op het einde van de veertiende en begin van de vijftiende eeuw.De voorgevel en het portaal dateren van de zestiende eeuw. Tussen1978 tot 1988 werden er belangrijke  restauratiewerken uitgevoerd. Zo werden vergeten structuren herontdekt en bijzonder mooie fresco's uit de zeventiende eeuw weer in ere hersteld.

Vos avis...