Militair erfgoed

De vesting van Le Chateau d’Oléron omvat een versterkt en zeer opmerkbaar geheel. Haar rol bestond er in de monding van de Charente en de haven van Rochefort te beschermen. De vesting werd in verschillende etappes opgebouwd, men begon in 1630. Zij werd uitgevoerd in 5 verschillende bouwcampagnes verdeeld over120 jaren. ​Onder de heerschappij van Lodewijk dertien en het initiatief van Richelieu zal de vesting in het begin van de achttiende eeuw door Vauban afgewerkt worden. Zijn eindwerk beoogde een speciale constructie. Het werd een mengeling van schoonheid, evenwicht, durf en sterkte. Nu zijn er in de citadel verschillende tentoonstellingszalen.

Het Fort Chapus of Fort Louvois bevindt zich rechtover Bourcefranc-le-Chapus . Dit bouwwerk moest de toegang  tot de haven van Rochefort beveiligen. Het werd opgericht in 1691 onder de heerschappij van Lodewijk  XIV. Dit fort is tot hiertoe opmerkelijk goed bewaard gebleven. Men vindt er ook maquettes van de versterkingen langsheen de Charentese kust. Het fort is verbonden met de pointe du Chapus door een overstroombare weg van 400 meter.

Brouage werd gesticht in 1555 in het hart van de moerassen . Het was aanvankelijk zeer belangrijk voor de zouthandel in Europa.In de zeventiende eeuw onder invloed van Richelieu werd de plaats versterkt. De citadel van Brouage speelt meerdere malen een strategische rol in de bescherming van de Saintongese kusten. Door Vauban werden veranderingen aangebracht waardoor de citadel een deel van haar versterkingen zal verliezen. Vandaag kan men in dit magisch oord het machtig gebouw van de vedingshallen ontdekken, ook de poudrière Saint Luc, en kennis maken met de talrijke ambachtslui en handelaars.

Vos avis...