De mosselteelt

De mosselkweek is zeer belangrijk te Marennes-Oléron. Het grondgebied telt ongeveer 30 mosselkwekerijen . De jaarlijkse opbrengst bedraagt ongeveer 1200 ton mosselen . La moule de bouchot ( een alignement van eiken palen van verschillende meters hoog worden voor de helft in de grond geklopt ) is het meest verspreid te Marennes-Oléron.

De mosselen worden in volle zee gekweekt, helemaal ondergedompeld. Ze worden opgetrokken door middel van een haussière (systeem van dikke lange koorden) aan de oppervlakte aan vlotters vastgemaakt. Dit type van kwekerij is sinds een vijftiental jaren toegepast te Oléron, heeft zich sterk uitgebreid zodoende wint men kweekoppervlakte, in volle zee.

De mosselkwekers gebruiken boten met platte bodem, waarop hijskranen bevestigd zijn . Deze laten hun toe om op een efficiënte manier te werken.

Sinds 2005 kreeg de "moule de bouchot" van Marennes d'Oléron een conformiteitscertificaat. Op het gezondheidsplan ,zijn de mosselen in kategorie A geklasseerd. Een klassering die toelaat om rechtstreeks aan de verbruiker te verkopen. Deze mosselen hoeven dus niet zoals zoveel andere in zuiveringsbekkens te verblijven. Dit is een bijkomende waarborg voor de kwaliteit van de mosselen van Marennes- Oléron.

Vos avis...