De Fauna en Flora

De fauna is op Marennes-Oléron voornamelijk samengesteld door vogels en zoogdieren . Men telt er ongeveer 250 vogelsoorten (waarvan 120 broedsters) en meer dan 30 verschillende zoogdieren.

Deze soorten kan men gemakkelijk observeren over heel het grondgebied. Sommige plaatsen lijken wel meer aantrekkelijk. Dit is het geval met het bos van Saint-Trojan-les Bains. Langsheen verschillende bospaadjes van dit belangrijk massief en voornamelijk wanneer u zich opstelt op bepaalde plaatsen zal u verschillende roofvogels en zangvogels zoals de buizerd, de meerkol of vlaamse gaai, de boomvink en anderen kunnen bewonderen. Bij zonsopgang of bij het vallen van de nacht komen verschillende zoogdieren te voorschijn zoals vossen, de reebok en het everzwijn. Nog veel andere doen regelmatig hun wandeling doorheen de pijnbomen en de groene eiken.

Wanneer men langs de zee wandelt tussen Le Chateau d’Oléron en Boyardville in het natuurreservaat van Moëze ontdekt men talrijke kleine oeverlopers zoals de steltlopers...

In de moerassen aan de rand van ‘La Fôrest des Saumonards’ kan men ook genieten van verschillende vogelsoorten wanneer men de fietsbaan volgt. Hier is de zilverreiger koning, hij woont samen met de witte oeverloper, de kievit,de spreeuw . De ooievaars verblijven liefst in de moerassen van Brouage.

De lokale flora is ook zeer rijk,men telt niet minder dan 140 soorten in Marennes-Oléron. Deze bloemen vindt men voornamelijk in de duinen en in de vochtige zones.

Vos avis...