Het woud

Het domaniaal woud van l’Ile d’Oléron Bestaat uit 3 massieven. Deze bevinden zich binnen de gemeenten van Saint-Trojan-les Bains en Saint-Georges d’Oléron ( het zijn de massieven van Saumonards, van Domino en van Les Sables-Vigniers). De totale oppervlakte van dit publiek domein bedraagt 2.900 hectaren, waarvan 700 ha duinmassieven zijn.

Dit domaniaal woud zag het licht in het begin van de 19de eeuw. Het werd speciaal aangeplant om de inwoners te beschermen.

De massieven van het eiland Oléron zijn voornamelijk beplant met pijnbomen en eiken. Het is een echt gebied tussen de Oceaan en de woningen, het bos van Oléron is overvol van talrijke biologische rijkdommen. Het geniet dan ook van de wettelijke beschermingen, die in voege zijn :"Nature 2000" en "Espace Naturel".

Het woud is Staatseigendom en wordt beheerd door l’Office Nationale des Forêts. Drie vertegenwoordigers wonen in Oléron. Zij zorgen voor de aanplantingen, het snoeien, vellen en het verwijderen van alle afval.

Het domaniale woud produceert ongeveer 3000 kubieke meter hout per jaar. De professionelen van het bos ijveren voor een natuurlijke dynamiek van de site door een patrimoniaal beheer.

Vos avis...