Erfgoed

Door de ligging aan zee, is het erfgoed van de streek Marennes-Oléron rijk aan militaire constructies met de citadellen van Brouage en het Château d'Oléron, Fort Louvois gelegen in Bourcefranc-Le-Chapus en natuurlijk Fort Boyard. Dit monument met zijn lange en bewogen geschiedenis is sinds enkele jaren het toneel van een spelprogramma op televisie met internationaal succes.

Natuurlijk neemt het maritieme erfgoed hier ook een uitgelezen plaats in, vooral met de Phare de Chassiron en de Moulin des Loges in Saint-Just-Luzac.

Er zijn tevens talrijke Romaanse kerken in deze streek aanwezig. Ze getuigen van de katholieke geschiedenis van Oléron, dat op een gegeven moment in de Middeleeuwen Engels grondgebied werd, voordat 't het toneel werd van onophoudelijke gevechten tussen katholieken en protestanten tijdens de godsdienstoorlogen.

Afgezien van deze belangrijke aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het rijke erfgoed van Marennes-Oléron, is er nog veel meer te ontdekken zoals de vissluizen, oude maar vernuftige constructies om vis te vangen. Vandaag de dag zijn er nog meer dan tien actief langs de kust van Oléron. Om de traditionele rijke en gevarieerde leefomgeving te ontdekken, doet U er goed aan om een wandeling te maken door de vele dorpen die behoren tot de 15 gemeenten van het grondgebied.

Als U een kenner wilt worden op het gebied van de geschiedenis en het erfgoed van Oléron en het bekken van Marennes, aarzelt U dan niet om een bezoek te brengen aan de verschillende musea van deze streek, waar U mooie verrassingen te wachten staan !

Fort Boyard

fort boyard oleron marennes
Halfweg tussen de eilanden Aix en Oléron Staat het Ford-Boyard. Dit gebouw werd opgetrokken ter bescherming van het eiland Aix en de haven van Rochefort. Het project voor dit gebouw dateert van de zeventiende eeuw . Sedert 1666, wanneer Colbert het Arsenaal van Rochefort beeindigde.waren er plannen om deze zone beter te beschermen . Frankrijk kwam juist uit de  zevenjarige oorlog met Engeland . De bescherming van de kusten was primordiaal. Maar door de grote technische problemen werd het idée dikwijls verworpen.
Lees meer

Militair erfgoed

patrimoine militaire oleron marennes
De vesting van Le Chateau d’Oléron omvat een versterkt en zeer opmerkbaar geheel. Haar rol bestond er in de monding van de Charente en de haven van Rochefort te beschermen.. De vesting werd in verschillende etappes opgebouwd, men begon in 1630. Zij werd uitgevoerd in 5 verschillende bouwcampagnes verdeeld over120 jaren. Onder de heerschappij van Lodewijk dertien en het initiatief van Richelieu zal de vesting in het begin van de achttiende eeuw door Vauban afgewerkt worden. Zijn eindwerk beoogde een speciale constructie. Het werd een mengeling van schoonheid, evenwicht, durf en sterkte. Nu zijn er in de citadel verschillende tentoonstellingszalen.
Lees meer

Maritiem erfgoed

phare chassiron oléron
Het Patrimonium van het eiland Oléron en het bekken van Marennes is voornamelijk naar de zee gericht.De vuurtoren van Chassiron bevindt zich helemaal ten Noorden van het eiland. Hij werd voor de eerste maal in dienst gesteld op 1 december 1836. Het is ook de oudste vuurtoren in werking in het departement. Hij maakt deel uit van de eerste vuurtorens die men ziet bij het naderen van de kust. Hij werd opgetrokken met stenen van Crazannes (Deze steengroeve is gelegen tussen Rochefort en Saintes). De perrons en de treden werden gemaakt uit graniet van Vendée.
Lees meer

kerken

eglise oleron marennes
Het religieus patrimonium is zeer rijk te Marennes-Oléron. Iedere gemeente bezit een kerk. Verschillende onder hen zijn ook geklasseerde historische-monumenten.
Lees meer

Kleine erfgoed

maison paysanne oleron marennes
Behalve de hoger vermelde sites zijn er nog talrijke minder bekende plaatsjes in de streek van Marennes-Oléron. Aarzel niet op verkenning te gaan in deze minder bekende omgevingen ; ook deze bieden een rijk en passionerend patrimonium.
Lees meer

Musea

musée ile oleron
Het bekken van Marennes en Île d'Oléron tellen een groot aantal musea. U vindt er eveneens meerdere expositieruimtes. In Brouage herbergt de 17e eeuwse Halle aux Vivres het Europees centrum voor militaire architectuur.  In dit prachtige monument vinden ook vele tentoonstellingen plaats.
Lees meer